«ƏLİYEVŞÜNASLIQ» ŞÖBƏSİ

«Əliyevşünaslıq» şöbəsi Tarix İnstitutunda aparılan struktur islahatlarına müvafiq olaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin 02 aprel 2008-ci il tarixli qərarı ilə yaradılmışdır. Şöbə əvvəlcə “Heydər Əliyev irsini tədqiq edən şöbə” kimi fəaliyyətə başlamış, 2010-cu ildə isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin qərarı ilə «Əliyevşünaslıq» şöbəsi adlandırılmışdır.

Şöbədə 6 nəfər elmi əməkdaş çalışır. Onlardan 1 nəfəri şöbə rəhbəri, 1 nəfəri aparıcı elmi işçi, 3 nəfəri böyük elmi işçi və 1 nəfəri elmi işçidir.

Şöbənin əsas elmi-tədqiqat istiqamətini Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin tədqiqi təşkil edir. Şöbəyə tarix üzrə fəlsəfə doktoru Ə.Q.Qasımov rəhbərlik edir. Şöbə əməkdaşları institut rəhbərliyinin respublikanın digər elmi müəssisələrindən dəvət etdiyi tanınmış mütəxəssislərin köməyi ilə ikicildlik “Heydər Əliyev” monoqrafiyasının II cildi üzərində işi başa çatdırmışdır.

Əliyevşünaslıq şöbəsində fəaliyyət göstərən əmək­daşlar:

1. Qasımov Ədalət Qasım oğlu tarix üzrə fəlsəfə doktoru, şöbə müdiri
2. Qurbanova Sona Allahverdi qızı tarix üzrə fəlsəfə doktoru, aparıcı elmi işçi
3. Həsənov İlham Yaqub oğlu tarix üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi
4. Balayev Alı Məhəmməd oğlu tarix üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi
6. Rüstəmova Aypara Sədi qızı tarix üzrə fəlsəfə doktoru, elmi işçi
 
“Əliyevşünaslıq” şöbəsinin fəaliyyətinə cəlb olunmuş (əvəzçiliklə) əməkdaşlar:
 
1. Sultanov Oqtay Balaqadaş oğlu tarix elmləri doktoru, aparıcı elmi işçi
2. Bağırov Mais Böyükağa oğlu tarix üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi
3. Əliyev İbrahim Zülfüqar oğlu tarix üzrə fəlsəfə doktoru, aparıcı elmi işçi
4. Quliyev Röfət Əli oğlu   tarix üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi